Creació
sense límits!

Som un equip creatiu especialitzat en tecnologia i màrqueting digital.
Oferim assessorament, disseny i programació de sistemes web a mida i desenvolupament d'aplicacions per a diferents dispositius.

MÉS INFORMACIÓ

Som TRIPI ®

Tenim moltes històries per inspirar!

Tot projecte requereix del seu ADN digital per assolir l'èxit per això oferim disseny web, programació de sistemes i desenvolupament d'aplicacions a mida. Elaborem processos de màrqueting digital (campanyes a Google Adwords, xarxes socials, email i mòbil) amb eines pròpies i posicionament estratègic (SEO orgànic), a més disseny de branding (marca) i il·lustracions.

Oferim seguretat i estabilitat en la informació, comptem amb servei de hosting amb suport online directe. Programació de sistemes personalitzats (software) i integrables; brindem accés a l'auto-administració i gestió de continguts i dades amb backoffice i CMS / CRM propis en temps real. Adaptem els desenvolupaments) a tots els dispositius digitals amb tecnologia responsive, vam realitzar interfícies d'administració, apliquem recursos nous, escalables i, sobretot, fem focus en el professionalisme, compromís i confiança. .

Brindem solucions personalitzades, a partir de les necessitats productives i en funció de l'ús quotidià del sistema optimitzant en forma contínua. Ens interessa ser un« soci tecnològic »dels nostres clients i assolir resultats que generin valor afegit i avantatges competitius.

Serveis

Creem interfícies simples i creatives per brindar la millor experiència de l'usuari integrant-nos amb responsables de màrqueting en l'àrea digital.

Models de pressupost

Els nostres models de contractació ofereix opcions adaptables a cada projecte. Depenent de les seves particularitats i durada en el temps. El nostre equip s´adapta a les necessitats específiques que requereixin.

FLEXIBLE LLIURE il limitada

El model de tarifa flexible lliure il·limitada és ideal per a projectes dinàmics o duradors en el temps sense compromís mensual amb demanda indefinida. A través d´aquest model, els clients paguen una tarifa per hora acordada variable (sense compromisos fixos mensuals). Els clients poden transmetre lliurement els seus requeriments per satisfer les seves necessitats. La modalitat de pagament és mes vençut.

FIXA LIMITADA MENSUAL

El model de tarifa flexible fixa limitada mensual és ideal per a projectes duradors en el temps de manera definida i limitada i poden ser estesos pel client. A través d´aquest model, els clients paguen una tarifa per hora acordada fixa durant un període acordat amb compromís mensual garantint la no variació de la tarifa. Els clients poden revisar la mida de l´equip i la durada del projecte per satisfer les seves necessitats. La modalitat de pagament és mes vençut.

TARIFA PROJECTUAL

El model de tarifa projectual proposa treballar les hores acordades segons un abast definit i obtenir un valor fix pagat per la feina total realitzat. TRIPI garanteix que el desenvolupament es realitzarà a temps i dins del cost pressupostari acordat amb el client. Aquests projectes requereixen d´una bestreta per començar i executar el pagament contra-lliurament o publicació del mateix. Qualsevol modificació durant el procés de treball es comptabilitzés dins el model de FLEXIBLE LLIURE il limitada

Tenim diversos projectes

Compartim la nostra experiència com inspiració a nous desafiaments!

321 Projectes
125 Clients
7 Membres de l´equip
3 Mitjana d´equip

Testimonis dels nostres clients

Comentaris que ens motiven a seguir creixent

T'interessa qual analitzem el teu projecte?

Treballem en col·laboració amb el client.
El nostre equip respon ràpid i fàcilment als canvis, brinda solucions simples, desenvolupa projectes que satisfan tots els requisits i necessitats plantejades, i controla els seus costos.

Parlem-ne!

No dubtis en contactar-davant de qualsevol inquietud o consulta sobre els nostres serveis